ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ต.ค. - 2017
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,761
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,332
  คำสั่งภายใน29
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม33
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,464

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:21:51   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:21:51   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน"วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐"    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:14:12   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน"วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐"    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:14:12   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน"วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐"    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:14:12   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน"วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐"    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:14:12   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าหมวดพลานามัย
แจ้งซ่อมแซมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้า และหลังคา อาคารโรงพละอเนกประสงค์    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 15:46:23   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ขออนุมัติซ่อมแซมอาคารเรียน ๑    [ งานสารบรรณ     2017-10-16 10:42:43   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:31:03   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:31:03   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอแจ้งรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับใช้ในการประกวดแสดง แข่งขีน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:29:50   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอแจ้งรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับใช้ในการประกวดแสดง แข่งขีน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:29:50   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอแจ้งรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับใช้ในการประกวดแสดง แข่งขีน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:29:50   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอแจ้งรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับใช้ในการประกวดแสดง แข่งขีน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:29:49   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วัดป่าศรีสำราญ
เตรียมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 10:03:31   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก วัดป่าศรีสำราญ
เตรียมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 10:03:31   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเดินทางไปราชการอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:58:18   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเดินทางไปราชการอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:58:18   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเดินทางไปราชการอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:32:47   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเดินทางไปราชการอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:32:47   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก คณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:24:18   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:16:40   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:16:40   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:16:40   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 4    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:24:45   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 4    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:24:45   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารออกไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:09:03   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารออกไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:09:03   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารออกไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:09:03   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารออกไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:09:03   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125