ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ต.ค. - 2014
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,381
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,734
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม25
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,458

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2014-10-02 16:55:52   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2014-10-02 16:55:52   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตใช้ อาคาร T-VET    [ งานสารบรรณ     2014-09-29 16:50:09   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างลูกปูน    [ งานสารบรรณ     2014-09-29 16:47:29   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจาน
ส่งวัสดุตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2014-09-29 16:45:15   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๕๗ โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    [ งานสารบรรณ     2014-09-29 10:11:34   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๕๗ โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    [ งานสารบรรณ     2014-09-29 10:11:34   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2014-09-26 10:59:53   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2014-09-26 10:59:53   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2014-09-26 10:58:43   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2014-09-26 10:58:43   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งบัญชีคำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2014-09-26 10:55:30   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2014-09-26 10:14:32   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2014-09-26 10:14:32   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    [ งานสารบรรณ     2014-09-22 12:16:56   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ขอเชิญร่วมงานมุฑิต่จิตเกษียณอายุราชการ    [ งานสารบรรณ     2014-09-22 09:15:33   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
การรายงานฐานะเงินทดลองราชการเมื้อสิ้นปีงบประมาณ    [ งานสารบรรณ     2014-09-18 08:35:33   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-09-17 08:39:46   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2014-09-17 08:34:16   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ขอเรียนร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการจิระวัฒน์ ชวลิต    [ งานสารบรรณ     2014-09-15 08:32:43   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ     [ งานสารบรรณ     2014-09-12 17:08:51   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-09-12 17:04:55   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒    [ งานสารบรรณ     2014-09-11 10:16:39   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง    [ งานสารบรรณ     2014-09-03 18:03:59   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง    [ งานสารบรรณ     2014-09-03 18:03:59   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทนขณะไปราชการ    [ งานสารบรรณ     2014-08-28 16:55:19   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก บริษัท Pepsico ประเทศไทย จำกัด
ขออนุญาตตั้งบูธแจกเครื่องดื่ม Mountain Dew    [ งานสารบรรณ     2014-08-27 17:24:04   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสวัสดิการและพยาบาล      จาก บริษัท Pepsico ประเทศไทย จำกัด
ขออนุญาตตั้งบูธแจกเครื่องดื่ม Mountain Dew    [ งานสารบรรณ     2014-08-27 17:24:04   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทวิภาคี      จาก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขอนุญาตใช้ห้องประชุม T-VET    [ งานสารบรรณ     2014-08-25 11:33:16   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขออนุมัติการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลฤทธิ์ในการลับมีดกลึงของนักศึกษา มอผ.๑๑-๑๒ โดยวิธีการแบ่งกลุ่มย่อย แบบเพื่อน เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชางานเครื่องมือกล เบื้องต้น รหัส ๓๑๐๒-๐๐๐๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-08-22 08:45:57   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125