ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
พ.ค. - 2018
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,919
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,429
  คำสั่งภายใน30
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,721

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
แจ้งการจัดสรรและโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 15:51:00   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
แจ้งการจัดสรรและโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 15:51:00   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
แจ้งการจัดสรรและโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 15:51:00   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
การโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 15:49:22   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
การโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 15:49:22   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
การโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 15:49:22   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก นางสาวบุณณดา คำเสียง
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการครู เลขที่ ๓๑๙/๒๗    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 15:46:02   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอซ่อมเครื่องปรับปากาศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๙๒๗    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 15:43:41   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักความร่วมมือ
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการลงนามความร่วมมือ    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:11:59   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักความร่วมมือ
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการลงนามความร่วมมือ    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:11:59   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทวิภาคี      จาก สำนักความร่วมมือ
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการลงนามความร่วมมือ    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:11:59   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดที่ ๒)    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:09:41   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดที่ ๒)    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:09:41   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งวดที่ ๒)    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:09:41   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักอำนวยการ
การเปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:05:01   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
การเปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:05:01   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การเปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:05:01   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานศูนย์ข้อมูล      จาก สำนักอำนวยการ
การเปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:05:01   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศ฿กษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:02:18   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศ฿กษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 14:02:18   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอความอนุเคราะห์ขุดล้อมย้ายต้นไม้ที่แผนกวิชาช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 13:54:19   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอความอนุเคราะห์ขุดล้อมย้ายต้นไม้ที่แผนกวิชาช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 13:54:19   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอความอเคราะห์งานงานอาคารสถานที่สำรวจและหาแนวทางป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมภายในอาคาร    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 13:52:30   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก หัวหน้างานบุคลากร
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลังคาห้องบุคลากร    [ งานสารบรรณ     2018-05-18 11:00:32   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก หัวหน้างานปกครอง
ขออนุมัติซ่อมตู้เย็น    [ งานสารบรรณ     2018-05-16 18:25:51   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้างานปกครอง
ขออนุมัติซ่อมตู้เย็น    [ งานสารบรรณ     2018-05-16 18:25:51   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
แจ้งการสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอน    [ งานสารบรรณ     2018-05-16 15:11:52   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา งวดที่ ๒    [ งานสารบรรณ     2018-05-16 15:06:59   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา งวดที่ ๒    [ งานสารบรรณ     2018-05-16 15:06:59   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-05-16 15:04:43   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125