ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
เม.ย. - 2015
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,641
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,798
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม26
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,784

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบกำลังลูกบาศก์คอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2015-04-21 08:56:04   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ขอส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติ    [ งานสารบรรณ     2015-04-21 08:54:42   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบกำลังอัดต้านทานแรงอัดของคอนกรีตและรับรองผลการทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-04-21 08:49:46   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:53:10   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:53:10   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:53:10   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ขอส่งตัวอย่างวัสดุทำการทดสอบ (ออกแบบส่วนผสม)    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:50:57   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
ส่งตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:49:38   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแข้
ขอส่งวัสดุเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-04-13 13:30:42   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
ขอส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตเพื่อทดสอบแรงอัด    [ งานสารบรรณ     2015-04-13 13:28:58   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
ส่งหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 12:02:04   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
ส่งหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 12:02:04   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:58:22   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานโครงการพิเศษ      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:58:22   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network)    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:56:56   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:40:15   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:38:03   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทำการทดสอบหาคุณภาพและออกแแบส่วนผสมคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 10:55:57   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ
ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 10:54:22   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตของศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก อบต.เมืองคง    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 09:47:24   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:27:12   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:27:12   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก นางสาวบุญมี สารชาติ
คืนห้องพัก(บ้านพักครูสาวโสด)    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:15:26   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก นางสาวบุญมี สารชาติ
คืนห้องพัก(บ้านพักครูสาวโสด)    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:15:26   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงมุมหนังสือและห้องเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:13:22   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงมุมหนังสือและห้องเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:13:22   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-03 11:37:20   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-03 11:37:20   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูชาวอังกฤษ    [ งานสารบรรณ     2015-04-01 16:40:53   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูชาวอังกฤษ    [ งานสารบรรณ     2015-04-01 16:40:53   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125