ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.ย. - 2018
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,050
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,490
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,915

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายปรเมษฐ์ เวชกามา
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2018-09-18 08:27:26   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก นายปรเมษฐ์ เวชกามา
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2018-09-18 08:27:26   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:14:20   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:14:20   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:14:20   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:14:20   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:14:20   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:14:20   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:04:21   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:04:21   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานผลิตการค้า      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:04:11   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:04:11   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:04:11   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2018-09-17 15:04:11   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโฮนเปลี่ยนแปลงงบประมาฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 16:36:10   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโฮนเปลี่ยนแปลงงบประมาฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 16:36:10   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโฮนเปลี่ยนแปลงงบประมาฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 16:36:10   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:12:05   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:12:05   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:10:48   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:10:48   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:10:48   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:09:13   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:09:13   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:09:13   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:08:10   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:08:10   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560    [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:08:10   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560     [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:07:03   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2560     [ งานสารบรรณ     2018-09-13 09:07:03   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125