ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.ค. - 2015
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,777
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน9,864
  คำสั่งภายใน22
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม27
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,991

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม T - VET    [ งานสารบรรณ     2015-07-02 18:13:40   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ขอซ่อมครุภัณฑ์ลำโพง    [ งานสารบรรณ     2015-07-02 17:18:01   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก งานบริหารงานทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์บุลคากร    [ งานสารบรรณ     2015-07-02 14:53:44   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานอำนวยการ
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    [ งานสารบรรณ     2015-07-01 17:02:39   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานอำนวยการ
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    [ งานสารบรรณ     2015-07-01 17:02:39   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-06-30 12:32:48   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซำ
ขอทดสอบความต้านแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2015-06-30 12:31:20   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขนุน
ส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-06-29 15:04:30   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบลูกปูน    [ งานสารบรรณ     2015-06-29 15:03:04   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติ(คอนกรีต)    [ งานสารบรรณ     2015-06-29 15:01:53   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
ส่งตัวอย่างทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2015-06-28 09:06:45   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมทางไกล ครั้งที่ ๔    [ งานสารบรรณ     2015-06-28 09:02:32   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมทางไกล ครั้งที่ ๔    [ งานสารบรรณ     2015-06-28 09:02:32   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมทางไกล ครั้งที่ ๔    [ งานสารบรรณ     2015-06-28 09:02:32   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุมทางไกล ครั้งที่ ๔    [ งานสารบรรณ     2015-06-28 09:02:32   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-06-25 10:28:21   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์ผู้ติดสินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอาษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.คัพ)    [ งานสารบรรณ     2015-06-25 09:57:06   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคสถาปัตย์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ขอความอนุเคราะห์รถ ๖ ล้อ เพื่อนำนักศึกษาออกทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่    [ งานสารบรรณ     2015-06-24 08:23:37   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอซ่อมแซมและเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่างและสวิตซ์ไฟ อาคารเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-06-24 08:20:16   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอซ่อมแซมและเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่างและสวิตซ์ไฟ อาคารเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-06-24 08:20:16   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างก่อสร้าง      จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยคอนกรีต
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-06-23 17:54:49   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานศูนย์ข้อมูล      จาก หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2015-06-23 17:53:02   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสั่งการของนกยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-06-22 18:42:05   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อสั่งการของนกยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-06-22 18:42:05   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคสถาปัตย์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ขอความอนุเคราะห์รถ ๖ ล้อ เพื่อนำนักศึกษาออกทัสนศึกษาดูงานนอกสถานที่    [ งานสารบรรณ     2015-06-22 18:29:25   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม T-VET    [ งานสารบรรณ     2015-06-22 18:27:20   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม T-VET    [ งานสารบรรณ     2015-06-22 18:27:20   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-06-22 11:16:45   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-06-22 11:16:45   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรอง    [ งานสารบรรณ     2015-06-18 19:10:23   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125