ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
มี.ค. - 2015
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,615
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,791
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม26
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,751

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมแซมหลังคา    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:55:55   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมแซมหลังคา    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:55:55   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมแซมหลังคา    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:55:55   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯในการล้างเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:50:22   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯในการล้างเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:50:22   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการทดสอบเจาะสำรวจชั้นดิน    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:48:26   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการทดสอบเจาะสำรวจชั้นดิน    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:48:26   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก
ส่งวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดประลัย    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:46:42   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลสังเม็ก
ส่งวัสดุเพื่อทดสอบกำลังอัดประลัย    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:46:42   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:41:14   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-03-27 08:41:14   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมแซมเครื่องเจียรไนแบบตั้งพื้น    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 18:10:44   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตซ่อมแซมเครื่องเจียรไนแบบตั้งพื้น    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 18:10:44   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 18:09:05   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 18:09:05   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 18:09:05   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ ในการล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงส่วนที่ชำรุด    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 18:07:30   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ ในการล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงส่วนที่ชำรุด    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 18:07:30   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:54:48   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:54:48   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:53:28   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:53:28   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:50:20   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:50:20   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
มาตราฐานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:48:47   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
มาตราฐานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:48:47   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
มาตราฐานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ    [ งานสารบรรณ     2015-03-25 17:48:47   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-03-24 12:13:01   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความอเห็นชอบวงเงินก่อสร้าง ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ตำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร    [ งานสารบรรณ     2015-03-24 12:11:10   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความอเห็นชอบวงเงินก่อสร้าง ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ตำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร    [ งานสารบรรณ     2015-03-24 12:11:10   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125