ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
มี.ค. - 2015
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,566
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,774
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม26
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,684

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
แนวทางการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online    [ งานสารบรรณ     2015-03-03 10:04:03   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘"    [ งานสารบรรณ     2015-03-02 09:42:29   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘"    [ งานสารบรรณ     2015-03-02 09:42:29   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘"    [ งานสารบรรณ     2015-03-02 09:42:29   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 17:02:01   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอแจ้งการปฏิบัติของหน่วยงาน    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:41:11   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอแจ้งการปฏิบัติของหน่วยงาน    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:41:11   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:39:03   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:39:03   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:36:24   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:36:24   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การสรรหาผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:33:50   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การสรรหาผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:33:50   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ขอขอบคุณ    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:31:35   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเช่าห้องประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:24:49   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง รายงานผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:14:16   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:12:27   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งนโยบายที่ประชุมคณะกทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:08:42   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งนโยบายที่ประชุมคณะกทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:08:42   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งนโยบายที่ประชุมคณะกทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:08:42   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานศูนย์ข้อมูล      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125