ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2019
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,182
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,544
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,101

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/64
  รายการ   ทั้งหมด 959 รายการ
  รายงานการประชุมข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2556    [ งานสารบรรณ   2014-04-24 17:34:31]
  แกไขกำหนดการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ   2014-03-04 17:06:43]
  ร่าง คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ   2013-10-08 08:36:34]
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-03 11:51:07]
  ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 14:57:30]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:01:51]
  คำสั่ง อศจ. แข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ   2013-10-02 15:00:01]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก    [ งานสารบรรณ   2013-01-10 18:50:43]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-12-11 19:09:14]
  ส่งบันทึกการตรวจราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-10-05 15:02:11]
  แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2555    [ งานสารบรรณ   2012-10-02 15:45:26]
  ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ   2012-09-27 16:20:08]
  ขอให้รับรองรายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 17:20:19]
  ขออนุญาตใช้ถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า OTOP    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 16:52:39]
  เชิญรองผู้อำนวยการและข้าราชการทุกคนเข้าร่วมประชุม    [ งานสารบรรณ   2012-09-14 14:57:37]
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการอาชีัวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา งวดที่ ๑    [ งานสารบรรณ     2019-02-14 15:23:30   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการอาชีัวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา งวดที่ ๑    [ งานสารบรรณ     2019-02-14 15:23:30   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการอาชีัวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา งวดที่ ๑    [ งานสารบรรณ     2019-02-14 15:23:30   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้มรถโดยสารหมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษาและกรมขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:33:11   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้มรถโดยสารหมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษาและกรมขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:33:11   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Per.Voc.Ed.) ครั้งที่ ๒    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:31:03   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้มรถโดยสารหมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษาและกรมขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:28:16   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้มรถโดยสารหมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษาและกรมขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:28:16   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:24:50   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:24:50   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:24:50   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเครื่องพ่มละอองน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:22:38   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเครื่องพ่มละอองน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:22:38   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเครื่องพ่มละอองน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:22:38   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเครื่องพ่มละอองน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:22:38   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเครื่องพ่มละอองน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:22:38   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเครื่องพ่มละอองน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:22:38   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑)    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:19:52   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑)    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:19:52   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑)    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:19:52   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑)    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:19:52   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑)    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:19:52   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานแนะแนว      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑)    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:19:52   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตูทางท้องถนนในสถานศึกษาและการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษษและกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:16:40   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตูทางท้องถนนในสถานศึกษาและการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษษและกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:16:40   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตูทางท้องถนนในสถานศึกษาและการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษษและกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:16:40   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตูทางท้องถนนในสถานศึกษาและการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษษและกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:16:40   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตูทางท้องถนนในสถานศึกษาและการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษษและกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:16:40   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานโครงการพิเศษ      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตูทางท้องถนนในสถานศึกษาและการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษษและกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-02-13 18:16:40   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย    [ งานสารบรรณ     2019-02-11 09:31:16   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125