ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ต.ค. - 2019
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,326
  หนังสือออก109
  บันทึกภายใน10,632
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,334

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/1
  รายการ   ทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหนังสือ[1] ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ I4754/2550
เรื่องโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชาวเมืองศรีสะเกษ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ปี 2550
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ลงวันที่19/11/2550
สาระสำคัญโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชาวเมืองศรีสะเกษ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ปี 2550
รายละเอียดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชาวเมืองศรีสะเกษ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ปี 2550
ผู้มีสิทธิอ่านบุคคลทั่วไป    แฟ้มข้อมูล    110616.pdf   |   2007-11-19 11:06:16   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[1] ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ I4754/2550
เรื่องโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชาวเมืองศรีสะเกษ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ปี 2550
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ลงวันที่19/11/2550
สาระสำคัญโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชาวเมืองศรีสะเกษ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ปี 2550
รายละเอียดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชาวเมืองศรีสะเกษ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ปี 2550
ผู้มีสิทธิอ่านฝ่ายส่งเสริมการศึกษา    แฟ้มข้อมูล    110616.pdf   |   2007-11-19 11:06:16   |   ดาวโหลดเอกสาร

[1] หนังสือเข้า | [2] หนังสือออก | [3] บันทึกภายใน | [4] คำสั่งภายในวิทยาลัย | [5] ประกาศ | [6] รายงานการประชุม | [7] เอกสารอื่นๆ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125