ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ส.ค. - 2019
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,297
  หนังสือออก109
  บันทึกภายใน10,617
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,290

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/2
  รายการ   ทั้งหมด 24 รายการ
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านฝ่ายส่งเสริมการศึกษา    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านฝ่ายวางแผนและพัฒนา    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านฝ่ายวิชาการ    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างกลโรงงาน    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างยนต์    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างก่อสร้าง    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างเทคนิคสถาปัตย์    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างโลหะการ    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างไฟฟ้ากำลัง    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างอิเล็กทรอนิกส์    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างเทคนิคพื้นฐาน    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านช่างเทคนิคอุตสาหกรรม    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[2] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ -
เรื่องแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่15/01/2551
สาระสำคัญแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
รายละเอียดแจ้งกำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2551
ผู้มีสิทธิอ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    แฟ้มข้อมูล    120844.pdf   |   2008-01-15 12:08:44   |   ดาวโหลดเอกสาร

[1] หนังสือเข้า | [2] หนังสือออก | [3] บันทึกภายใน | [4] คำสั่งภายในวิทยาลัย | [5] ประกาศ | [6] รายงานการประชุม | [7] เอกสารอื่นๆ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125