ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
พ.ย. - 2020
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,408
  หนังสือออก111
  บันทึกภายใน10,697
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,483

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1/4
  รายการ   ทั้งหมด 55 รายการ
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านฝ่ายส่งเสริมการศึกษา    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานสารบรรณ    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานบุคลากร    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานการเงิน    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานบัญชี    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานทะเบียน    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานประชาสัมพันธ์    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานพัสดุ    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานอาคารสถานที่    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานเอกสารการพิมพ์    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านฝ่ายวางแผนและพัฒนา    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานวางแผนการศึกษา    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานศูนย์ข้อมูล    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานวิจัยและพัฒนา    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร
ประเภทหนังสือ[3] งานบริหารงานทั่วไป เลขที่ พิเศษ
เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
หน่วยงาน/เจ้าของเรื่องงานบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่7/07/2556
สาระสำคัญขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
รายละเอียดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหนังสือส่งออก
ผู้มีสิทธิอ่านงานผลิตการค้า    แฟ้มข้อมูล    185043.pdf   |   2013-01-10 18:50:43   |   ดาวโหลดเอกสาร

[1] หนังสือเข้า | [2] หนังสือออก | [3] บันทึกภายใน | [4] คำสั่งภายในวิทยาลัย | [5] ประกาศ | [6] รายงานการประชุม | [7] เอกสารอื่นๆ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125