ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,084
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน9,945
  คำสั่งภายใน24
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,383

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมห้องน้ำครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2015-11-27 13:09:19   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอความอนุเคราะห์ตรวจซ่อมห้องน้ำครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2015-11-27 13:09:19   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างโลหะการ      จาก นายวิเชียร บุญลี
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร    [ งานสารบรรณ     2015-11-25 14:28:07   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุมัติ อนุญาต โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนตึก To Be Number One    [ งานสารบรรณ     2015-11-24 16:25:31   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
บอยืมฟลอ    [ งานสารบรรณ     2015-11-24 16:22:09   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนุน
ขอความอนุเคราะห์ในการทดสอบการรับแรงอัดแท่งของคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖    [ งานสารบรรณ     2015-11-24 16:20:40   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์    [ งานสารบรรณ     2015-11-24 08:33:09   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักงานเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
ขอความอนุเคราะห์ทำการตรวจสอบแท่งคอนกรีตทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-11-24 08:31:08   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯทำความสะอาดอาคาร ๕    [ งานสารบรรณ     2015-11-23 09:57:14   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางณัฐิกา สิมชมภู
ขอเปลี่ยนบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2015-11-19 15:38:58   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก นางณัฐิกา สิมชมภู
ขอเปลี่ยนบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2015-11-19 15:38:58   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอความอุเคราะห์ลงโปรแกรม Microsoftoffice ๒๐๑๐    [ งานสารบรรณ     2015-11-18 08:25:37   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอความอุเคราะห์ลงโปรแกรม Microsoftoffice ๒๐๑๐    [ งานสารบรรณ     2015-11-18 08:25:37   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการรับผิดชอบในการจัดงานเฉลิมฉลองครบ ๖๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จประพาสจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-11-16 08:24:27   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    [ งานสารบรรณ     2015-11-13 15:31:05   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเียงเหนือ
ขอเชิญประชุม การแข่งขันทุกทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ     2015-11-13 13:12:40   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างก่อสร้าง      จาก อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเียงเหนือ
ขอเชิญประชุม การแข่งขันทุกทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ     2015-11-13 13:12:40   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเียงเหนือ
ขอเชิญประชุม การแข่งขันทุกทักษะวิชาชีพ    [ งานสารบรรณ     2015-11-13 13:12:40   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมครุภัณฑ์ชำรุด    [ งานสารบรรณ     2015-11-11 14:14:55   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอความอนุเคราะรื้อถอนต้นไม้ หน้าร้านกาแฟ Login coffee    [ งานสารบรรณ     2015-11-11 14:08:17   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก วัดป่าศรีสำราญ
การทอดกฐินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)    [ งานสารบรรณ     2015-11-11 13:51:11   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก วัดป่าศรีสำราญ
การทอดกฐินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)    [ งานสารบรรณ     2015-11-11 13:51:11   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คหกรรมอาหารและโภชนาการ      จาก วัดป่าศรีสำราญ
การทอดกฐินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)    [ งานสารบรรณ     2015-11-11 13:51:11   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การโรงแรมและการท่องเที่ยว      จาก วัดป่าศรีสำราญ
การทอดกฐินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)    [ งานสารบรรณ     2015-11-11 13:51:11   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขออนุญาตดำเนินโครงการ "กั้นห้องเรียนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ตึก To Be Number One"    [ งานสารบรรณ     2015-11-10 08:17:33   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    [ งานสารบรรณ     2015-11-06 10:17:00   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    [ งานสารบรรณ     2015-11-06 10:17:00   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่    [ งานสารบรรณ     2015-11-06 10:14:44   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนมอเตอร์    [ งานสารบรรณ     2015-11-06 10:11:44   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์ขอบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2015-11-05 13:49:15   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125