ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,534
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,204
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม32
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,102

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานโครงการพิเศษ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประชุมทางไกล (Video Conference)    [ งานสารบรรณ     2017-02-23 16:58:20   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทวิภาคี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประชุมทางไกล (Video Conference)    [ งานสารบรรณ     2017-02-23 16:58:20   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประชุมทางไกล (Video Conference)    [ งานสารบรรณ     2017-02-23 16:58:20   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2017-02-21 13:56:47   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2017-02-21 13:56:47   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ขอซ่อมและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำครูของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-02-21 13:54:55   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
แจ้งการมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย (แก้ไขเพิ่มเติม)    [ งานสารบรรณ     2017-02-21 10:41:19   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
แจ้งการมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติการราชการแทนและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย (แก้ไขเพิ่มเติม)    [ งานสารบรรณ     2017-02-21 10:41:19   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอใช้ห้องประชุม T-VET พร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 16:03:13   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอใช้ห้องประชุม T-VET พร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 16:03:07   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการประชุมเตรียมรับนายกรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 12:16:11   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการประชุมเตรียมรับนายกรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 12:16:11   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการประชุมเตรียมรับนายกรัฐมนตรี    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 12:16:11   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอซ่อมปั้มส่งน้ำสู่อาคารเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:17:02   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก หัวหน้าสถานีวุทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องส่งวิทยุสถานนีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:13:27   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานศูนย์ข้อมูล      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวิจัยและพัฒนา      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานผลิตการค้า      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประกันคุณภาพ      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
การตรวจเยี่ยม    [ งานสารบรรณ     2017-02-20 09:10:02   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125