ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,467
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,172
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม32
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,002

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การเตรียมการรับเสร็จทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    [ งานสารบรรณ     2016-12-09 14:38:19   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การเตรียมการรับเสร็จทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    [ งานสารบรรณ     2016-12-09 14:38:19   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอซ่อมแซมเพดาน อาคาร 4 ชั้น 4 แผนกวิชาการบัญชี    [ งานสารบรรณ     2016-12-08 16:51:46   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2016-12-07 08:39:14   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 10:02:49   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกรแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการอาค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 09:46:57   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกรแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการอาค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 09:46:57   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 09:44:22   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 09:44:22   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดส่งใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 09:42:38   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดส่งใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 09:42:38   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในงานเกษตรสุรนารี ๖๐    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 09:27:22   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในงานเกษตรสุรนารี ๖๐    [ งานสารบรรณ     2016-12-02 09:27:22   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคสถาปัตย์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง    [ งานสารบรรณ     2016-12-01 15:39:07   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง    [ งานสารบรรณ     2016-12-01 15:39:07   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูลาออกจากราชการ    [ งานสารบรรณ     2016-11-29 16:19:28   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก นายพิสิทธ์ พาณิชย์
ขอความอนุเคราะห์บ้านพักครูพักชายโสด    [ งานสารบรรณ     2016-11-28 14:39:47   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2016-11-28 09:49:37   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2016-11-28 09:49:37   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการมอบหมายงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์    [ งานสารบรรณ     2016-11-21 15:02:41   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการมอบหมายงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์    [ งานสารบรรณ     2016-11-21 15:02:41   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก นายสุวิทย์ เรืองทุม
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องน้ำ    [ งานสารบรรณ     2016-11-21 14:48:17   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก นายสุวิทย์ เรืองทุม
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องน้ำ    [ งานสารบรรณ     2016-11-21 14:48:17   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2016-11-18 17:11:38   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2016-11-18 17:11:38   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2016-11-18 17:09:47   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2016-11-18 17:09:47   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน    [ งานสารบรรณ     2016-11-17 11:24:19   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  เทคโนโลยีสารสนเทศ      จาก นางนพวรรณ สาธุการ
ขอความอนุเคราะห์บ้านพักสถานศึกษา    [ งานสารบรรณ     2016-11-17 11:15:14   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องกลึงแผนกวิชาช่างกลโรงงาน    [ งานสารบรรณ     2016-11-14 09:14:43   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125