ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,562
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,218
  คำสั่งภายใน27
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม32
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,145

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2017-03-24 09:19:58   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ฯ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    [ งานสารบรรณ     2017-03-24 09:19:58   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรเงินโครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางร่วมกับกรมขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2017-03-24 09:01:15   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรเงินโครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางร่วมกับกรมขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2017-03-24 09:01:15   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
การโอนจัดสรรเงินโครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางร่วมกับกรมขนส่งทางบก    [ งานสารบรรณ     2017-03-24 09:01:15   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
ขอใช้สถานที่เพื่อจัดประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 33    [ งานสารบรรณ     2017-03-21 14:32:42   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญร่วมงานสภากาแฟเช้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:29:25   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญร่วมงานสภากาแฟเช้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:29:25   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก สำนักงานเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
ขอควาอมนุเคราะห์ยืมอุปรกรณ์ เครื่องปอกหอมกระเทียมและถังปั๊มลม    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:27:51   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายงานการตรวจระบบไฟฟ้าและขอจัดซื้ออะไหล่ทดแทน    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:25:42   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
ขอใช้อาคารห้องประชุมที-เวท เพื่อใช้จัดอบรมสัมมนาการซ่อมเครื่องปรับอากาศไซโจเดนจิ    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:21:24   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
ขอใช้อาคารห้องประชุมที-เวท เพื่อใช้จัดอบรมสัมมนาการซ่อมเครื่องปรับอากาศไซโจเดนจิ    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:21:24   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างยนต์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขอซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:10:59   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่เตรียมประชุมจากสำนักงานจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:09:06   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่เตรียมประชุมจากสำนักงานจังหวัด    [ งานสารบรรณ     2017-03-20 09:09:06   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  อาชีวศึกษาบัณฑิต      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังตามโครงการสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-03-16 09:25:09   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งผลการอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน    [ งานสารบรรณ     2017-03-15 15:55:03   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง    [ งานสารบรรณ     2017-03-15 09:26:48   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง    [ งานสารบรรณ     2017-03-15 09:26:48   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง    [ งานสารบรรณ     2017-03-15 09:26:48   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง    [ งานสารบรรณ     2017-03-15 09:26:48   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานผลิตการค้า      จาก นางสาวรัสฎาพร ปาทาน
ขอส่งคืนห้องพักหญิงโสด เลขที่ ๓๑๙/๑๙    [ งานสารบรรณ     2017-03-15 09:09:19   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การโอนจัดสรรงบประะมาณโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ    [ งานสารบรรณ     2017-03-13 16:04:53   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การโอนจัดสรรงบประะมาณโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ    [ งานสารบรรณ     2017-03-13 16:04:53   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การโอนจัดสรรงบประะมาณโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ    [ งานสารบรรณ     2017-03-13 16:04:53   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-03-13 09:14:22   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2    [ งานสารบรรณ     2017-03-13 09:13:55   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2    [ งานสารบรรณ     2017-03-13 09:13:55   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายและมอบอาคารเรียน    [ งานสารบรรณ     2017-03-13 09:11:37   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-03-13 09:06:50   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125