ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,655
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,280
  คำสั่งภายใน28
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม33
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,302

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก นายคำพา ขันตี
คืนกุญแจตู้นิรภัย    [ งานสารบรรณ     2017-06-27 16:50:08   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์นำคณะนักบริหารระดับสูงศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2017-06-27 09:51:44   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์นำคณะนักบริหารระดับสูงศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2017-06-27 09:51:44   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์นำคณะนักบริหารระดับสูงศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2017-06-27 09:51:44   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์นำคณะนักบริหารระดับสูงศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2017-06-27 09:51:44   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2017-06-26 08:29:39   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2017-06-26 08:29:39   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2017-06-26 08:29:39   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2017-06-26 08:29:39   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก รองไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ขออนุญาตย้ายเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2017-06-26 08:28:23   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก รองไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ขออนุญาตย้ายเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2017-06-26 08:28:23   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งผังผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-06-22 08:09:35   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งผังผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-06-22 08:09:35   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งผังผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-06-22 08:09:35   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งผังผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-06-22 08:09:35   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งผังผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-06-22 08:09:35   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอส่งผังผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2017-06-22 08:09:35   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งวดที่ ๒)    [ งานสารบรรณ     2017-06-21 10:55:46   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งวดที่ ๒)    [ งานสารบรรณ     2017-06-21 10:55:46   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งวดที่ ๒)    [ งานสารบรรณ     2017-06-21 10:55:45   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-06-19 09:50:10   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-06-19 09:50:10   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-06-19 09:50:10   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-06-19 09:50:10   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเรียนคอมพิวเตอร์    [ งานสารบรรณ     2017-06-16 09:22:32   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก หัวหน้างานการเงิน
ขอซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ งานการเงิน    [ งานสารบรรณ     2017-06-16 09:21:04   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียง    [ งานสารบรรณ     2017-06-16 09:19:50   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-06-15 08:32:24   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตซ่อมแซมฝ้าเพดาน    [ งานสารบรรณ     2017-06-15 08:28:42   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2017-06-13 10:01:53   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125