ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,983
  หนังสือออก107
  บันทึกภายใน9,917
  คำสั่งภายใน24
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม28
  เอกสารอื่นๆ46
รวม34,254

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการตรวจสอบ ปรับปรุงรายงานการเงินและข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-10-08 15:28:53   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการตรวจสอบ ปรับปรุงรายงานการเงินและข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-10-08 15:28:47   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)    [ งานสารบรรณ     2015-10-08 15:26:00   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-10-08 11:07:56   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
ส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตทดสอบกำลังอัด    [ งานสารบรรณ     2015-10-08 11:05:51   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
ขอส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตเพื่อทดสอบแรงอัด    [ งานสารบรรณ     2015-10-08 11:02:59   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติ    [ งานสารบรรณ     2015-10-08 10:59:52   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก นายพรอนันต์ จาตูม
ขอความอนุเคราะห์พาหนะและอุปกรณ์สำหรับจัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ๑    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 14:09:09   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 12:33:35   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 12:33:35   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญประชุมเตรียมการรับเสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 12:08:21   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 10:34:47   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ขอส่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ทำการทดสอบหากำลังอัดของถนนคอนกรีตงานถนน คศล.    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 10:33:06   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ขอส่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ทำการทดสอบหากำลังอัดของถนนคอนกรีตงานถนน คศล.    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 10:31:55   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 10:30:00   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
ขอความร่วมมือในการทดสอบวัสดุ    [ งานสารบรรณ     2015-10-05 10:25:17   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    [ งานสารบรรณ     2015-10-02 09:38:55   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2015-10-02 09:36:55   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2015-10-02 09:36:55   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2015-10-02 09:36:55   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2015-10-02 09:36:55   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอซ่อมครุภัณฑ์    [ งานสารบรรณ     2015-10-01 11:21:25   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจาน
ขอส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบหาคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2015-09-24 08:43:02   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-09-22 14:47:58   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งและทดสอบการใช้ไมโครโฟนไร้สาย    [ งานสารบรรณ     2015-09-22 10:58:43   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุญาตเคลื่อนย้ายแผงวงจรหลักไฟฟ้า    [ งานสารบรรณ     2015-09-21 14:34:26   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ขอขอบคุณในการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ    [ งานสารบรรณ     2015-09-21 14:32:39   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ขอขอบคุณในการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ    [ งานสารบรรณ     2015-09-21 14:32:39   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
การขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-09-21 14:31:01   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ขอขอบคุณในการสนับสนุนการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ    [ งานสารบรรณ     2015-09-21 14:26:17   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125