ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,324
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,722
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม25
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,389

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก บริษัท Pepsico ประเทศไทย จำกัด
ขออนุญาตตั้งบูธแจกเครื่องดื่ม Mountain Dew    [ งานสารบรรณ     2014-08-27 17:24:04   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสวัสดิการและพยาบาล      จาก บริษัท Pepsico ประเทศไทย จำกัด
ขออนุญาตตั้งบูธแจกเครื่องดื่ม Mountain Dew    [ งานสารบรรณ     2014-08-27 17:24:04   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุด    [ งานสารบรรณ     2014-08-25 11:39:08   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทวิภาคี      จาก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขอนุญาตใช้ห้องประชุม T-VET    [ งานสารบรรณ     2014-08-25 11:33:16   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขออนุมัติการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลฤทธิ์ในการลับมีดกลึงของนักศึกษา มอผ.๑๑-๑๒ โดยวิธีการแบ่งกลุ่มย่อย แบบเพื่อน เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชางานเครื่องมือกล เบื้องต้น รหัส ๓๑๐๒-๐๐๐๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2014-08-22 08:45:57   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและสถานที่จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:51:08   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานเอกสารการพิมพ์      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานศูนย์ข้อมูล      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวิจัยและพัฒนา      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานผลิตการค้า      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประกันคุณภาพ      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานแนะแนว      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานโครงการพิเศษ      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสวัสดิการและพยาบาล      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร    [ งานสารบรรณ     2014-08-21 08:47:52   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125