ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,718
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,825
  คำสั่งภายใน20
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม27
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,890

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการยกระดับการอาชีวศึกษาระบบภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-05-29 16:45:08   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายลภณ บุญปก
ขอเข้าพักอาศัยบ้านพักของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2015-05-29 16:33:17   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางนาตยา พิมสอน
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ้านพักครู    [ งานสารบรรณ     2015-05-29 16:31:18   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
ขออนุมัติซ่อมบำรุงพัดลมในห้องเรียน อาคารเรียนรวมสามัญ    [ งานสารบรรณ     2015-05-29 16:25:09   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
ขออนุมัติซ่อมบำรุงพัดลมในห้องเรียน อาคารเรียนรวมสามัญ    [ งานสารบรรณ     2015-05-29 16:25:09   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
ขออนุมัติซ่อมบำรุงพัดลมในห้องเรียน อาคารเรียนรวมสามัญ    [ งานสารบรรณ     2015-05-29 16:25:09   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขออนุมัติซ่อมแซมประตูห้องน้ำและก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ตึก TO BE NUMBER ONE     [ งานสารบรรณ     2015-05-29 16:22:06   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทวิภาคี      จาก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขออนุมัติซ่อมแซมประตูห้องน้ำและก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ตึก TO BE NUMBER ONE     [ งานสารบรรณ     2015-05-29 16:22:06   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานการประชุมประธานอาชีวศึกษาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:35:42   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานการประชุมประธานอาชีวศึกษาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:35:42   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:32:13   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:32:13   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:32:13   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:32:13   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอนุญาตเปลี่ยนประตูห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:30:22   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอนุญาตเปลี่ยนประตูห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:30:22   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด
ขอเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำครู    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:28:25   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การขายและการตลาด      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด
ขอเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำครู    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:28:25   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การขายและการตลาด      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด
ขอซ่อมแซมประตูห้อง 411 421 และ 415 ห้องพักครูแผนกวิชาการขายการตลาด    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:23:47   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด
ขอซ่อมแซมประตูห้อง 411 421 และ 415 ห้องพักครูแผนกวิชาการขายการตลาด    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:23:37   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแขม
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:19:21   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแขม
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:19:21   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์กาารบริหารส่วนตำบลตูม
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:17:20   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์กาารบริหารส่วนตำบลตูม
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:17:20   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างลูกปูน    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:14:23   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างลูกปูน    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:14:23   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:12:01   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-05-28 16:12:01   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก หัวหน้างานอาคารสถานที่
ขออนุมัติซื้อวัสดุ อะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมเครื่องทำน้ำดื่มที่ชำรุด ภายในวิทยาลัยฯ    [ งานสารบรรณ     2015-05-27 15:01:07   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก ศูนย์เทคนโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-05-27 14:58:21   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125