ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,638
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,796
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม26
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,779

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:53:10   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:53:10   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:53:10   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ขอส่งตัวอย่างวัสดุทำการทดสอบ (ออกแบบส่วนผสม)    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:50:57   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
ส่งตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2015-04-17 08:49:38   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแข้
ขอส่งวัสดุเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-04-13 13:30:42   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
ขอส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตเพื่อทดสอบแรงอัด    [ งานสารบรรณ     2015-04-13 13:28:58   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
ส่งหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 12:02:04   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
ส่งหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 12:02:04   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:58:22   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานโครงการพิเศษ      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:58:22   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการออกอากาศของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network)    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:56:56   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด
ส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:40:15   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 11:38:03   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทำการทดสอบหาคุณภาพและออกแแบส่วนผสมคอนกรีต    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 10:55:57   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ
ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 10:54:22   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตของศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก อบต.เมืองคง    [ งานสารบรรณ     2015-04-12 09:47:24   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:27:12   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:27:12   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก นางสาวบุญมี สารชาติ
คืนห้องพัก(บ้านพักครูสาวโสด)    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:15:26   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก นางสาวบุญมี สารชาติ
คืนห้องพัก(บ้านพักครูสาวโสด)    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:15:26   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงมุมหนังสือและห้องเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:13:22   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสัมพันธ์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงมุมหนังสือและห้องเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-04-10 10:13:22   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-03 11:37:20   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-04-03 11:37:20   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูชาวอังกฤษ    [ งานสารบรรณ     2015-04-01 16:40:53   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูชาวอังกฤษ    [ งานสารบรรณ     2015-04-01 16:40:53   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูชาวอังกฤษ    [ งานสารบรรณ     2015-04-01 16:40:53   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูชาวอังกฤษ    [ งานสารบรรณ     2015-04-01 16:40:53   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางการตรวจประวัติอาชญากรรมของครูชาวอังกฤษ    [ งานสารบรรณ     2015-04-01 16:40:53   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125