ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,946
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,451
  คำสั่งภายใน30
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,770

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ กิจกรรม เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด (สนับสนุนการจัดงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษ)    [ งานสารบรรณ     2018-06-22 08:58:42   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ กิจกรรม เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด (สนับสนุนการจัดงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษ)    [ งานสารบรรณ     2018-06-22 08:58:42   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขอนุญาตใช้ห้องประชุม T - VET    [ งานสารบรรณ     2018-06-21 17:31:24   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสื่อการสอน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ขออนุญาตใช้ห้อง T - VET    [ งานสารบรรณ     2018-06-21 17:29:25   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2018-06-21 08:23:15   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2018-06-21 08:23:15   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2018-06-21 08:23:15   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานแนะแนว      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2018-06-21 08:23:15   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอเชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2018-06-21 08:23:15   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-20 16:46:34   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-20 16:46:34   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-20 16:46:34   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-20 16:46:34   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)    [ งานสารบรรณ     2018-06-20 13:01:52   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)    [ งานสารบรรณ     2018-06-20 13:01:52   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักพัฒนาสมถรรนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)    [ งานสารบรรณ     2018-06-20 13:01:52   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือสำราจข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง    [ งานสารบรรณ     2018-06-18 17:35:57   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือสำราจข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง    [ งานสารบรรณ     2018-06-18 17:35:57   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การขายและการตลาด      จาก หัวหน้าแผนกการขายการตลาด
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้า    [ งานสารบรรณ     2018-06-11 09:38:15   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักอำนวยการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:43:49   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:28:46   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:28:46   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:28:46   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:28:46   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:28:46   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:24:42   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:24:42   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวิจัยและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:24:42   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทวิภาคี      จาก สำนักความร่วมมือ
ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:24:42   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญประชุม    [ งานสารบรรณ     2018-06-06 16:21:12   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125