ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือที่ได้รับ   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า23,570
  หนังสือออก106
  บันทึกภายใน9,775
  คำสั่งภายใน19
  ประกาศ18
  รายงานการประชุม26
  เอกสารอื่นๆ46
รวม33,690

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก งานทะเบียน
ขอควาอมนุเคราะห์ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์    [ งานสารบรรณ     2015-03-06 11:31:51   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๑
การจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558    [ งานสารบรรณ     2015-03-06 10:46:16   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๑
การจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558    [ งานสารบรรณ     2015-03-06 10:46:16   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2015-03-06 10:40:36   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
แนวทางการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online    [ งานสารบรรณ     2015-03-03 10:04:03   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘"    [ งานสารบรรณ     2015-03-02 09:42:29   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘"    [ งานสารบรรณ     2015-03-02 09:42:29   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘"    [ งานสารบรรณ     2015-03-02 09:42:29   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 17:02:01   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอแจ้งการปฏิบัติของหน่วยงาน    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:41:11   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอแจ้งการปฏิบัติของหน่วยงาน    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:41:11   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:39:03   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:39:03   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:36:24   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จาก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขออนุเคราะห์ล้างเครื่องปรับอากาศห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:36:24   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การสรรหาผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:33:50   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
การสรรหาผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:33:50   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ขอขอบคุณ    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:31:35   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเช่าห้องประชุม    [ งานสารบรรณ     2015-02-25 11:24:49   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง รายงานผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:14:16   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี ๒๕๕๗    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:12:27   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งนโยบายที่ประชุมคณะกทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:08:42   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งนโยบายที่ประชุมคณะกทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:08:42   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งนโยบายที่ประชุมคณะกทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558    [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:08:42   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานสารบรรณ      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก จังหวัดศรีสะเกษ
สรุปพระราชกระแสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     [ งานสารบรรณ     2015-02-24 17:06:23   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125