ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.พ. - 2002
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า24,761
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,332
  คำสั่งภายใน29
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม33
  เอกสารอื่นๆ46
รวม35,464

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:21:51   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:21:51   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน"วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐"    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:14:12   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน"วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐"    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:14:12   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน"วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐"    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:14:12   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงาน"วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐"    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 16:14:12   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าหมวดพลานามัย
แจ้งซ่อมแซมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้า และหลังคา อาคารโรงพละอเนกประสงค์    [ งานสารบรรณ     2017-10-17 15:46:23   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ขออนุมัติซ่อมแซมอาคารเรียน ๑    [ งานสารบรรณ     2017-10-16 10:42:43   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:31:03   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:31:03   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอแจ้งรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับใช้ในการประกวดแสดง แข่งขีน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:29:50   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอแจ้งรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับใช้ในการประกวดแสดง แข่งขีน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:29:50   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอแจ้งรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับใช้ในการประกวดแสดง แข่งขีน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:29:50   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอแจ้งรายการทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับใช้ในการประกวดแสดง แข่งขีน ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 16:29:49   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก วัดป่าศรีสำราญ
เตรียมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 10:03:31   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก วัดป่าศรีสำราญ
เตรียมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 10:03:31   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเดินทางไปราชการอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:58:18   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเดินทางไปราชการอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:58:18   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเดินทางไปราชการอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:32:47   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเดินทางไปราชการอาณาจักรกัมพูชา    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:32:47   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก คณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกทุนพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:24:18   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:16:40   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:16:40   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2017-10-11 09:16:40   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 4    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:24:45   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 4    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:24:45   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารออกไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:09:03   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารออกไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:09:03   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารออกไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:09:03   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารออกไลน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    [ งานสารบรรณ     2017-10-03 10:09:03   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125