ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ม.ค. - 2011
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,221
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,559
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,155

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-04-19 16:24:18   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-04-19 16:24:18   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-04-19 16:24:18   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-04-19 16:24:18   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องเสียงพร้อมผู้ติดตั้งและควบคุม เพื่อใช้ในงานวันแรงงานแห่งชาติจะังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)    [ งานสารบรรณ     2019-04-19 16:22:46   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ขอซ่อมจักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง ยี่ห้อบราเดอร์ รุ่น DB2-B๗๓๕ จำนวน ๘ เครื่อง และจักรคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อพาพฟ์ รุ่น ๑๔๗๕ จำนวน ๔ เครื่อง    [ งานสารบรรณ     2019-04-19 16:04:34   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  คหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย      จาก หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ขอซ่อมจักรอุตสาหกรรมฝีเข็มตรง ยี่ห้อบราเดอร์ รุ่น DB2-B๗๓๕ จำนวน ๘ เครื่อง และจักรคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อพาพฟ์ รุ่น ๑๔๗๕ จำนวน ๔ เครื่อง    [ งานสารบรรณ     2019-04-19 16:04:34   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญรับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    [ งานสารบรรณ     2019-04-17 09:48:12   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:29:56   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:29:56   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:29:56   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:29:56   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:29:56   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:29:56   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:24:42   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:24:42   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:24:42   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:24:42   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:24:42   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:24:42   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:23:11   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-04-03 16:22:44   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักอำนวยการ
ติดตามการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2019-04-02 08:57:19   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-02 08:48:19   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-02 08:48:19   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-02 08:48:19   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-02 08:48:19   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-04-02 08:48:19   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา    [ งานสารบรรณ     2019-04-02 08:44:22   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา    [ งานสารบรรณ     2019-04-02 08:44:22   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125