ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ม.ค. - 2012
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,243
  หนังสือออก109
  บันทึกภายใน10,574
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,193

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางสาวนนธิกานต์ นาคเงิน
ขอความอนุเคราะห์บ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2019-05-23 09:09:10   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายพรอนันต์ จาตูม
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักครูชายโสด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2019-05-23 08:37:19   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ขอเบิกเก้าอี้พลาสติก    [ งานสารบรรณ     2019-05-23 08:35:44   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
ขอความอนุเคราะห์เข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2019-05-23 08:34:36   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการจัดทำห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพTHAILAND 4.0     [ งานสารบรรณ     2019-05-23 08:32:31   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการจัดทำห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพTHAILAND 4.0     [ งานสารบรรณ     2019-05-23 08:32:31   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    [ งานสารบรรณ     2019-05-23 08:21:39   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-05-23 08:20:22   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ขอซ่อมครุุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2019-05-17 15:35:39   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานทะเบียน      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์    [ งานสารบรรณ     2019-05-13 19:17:02   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์    [ งานสารบรรณ     2019-05-13 19:17:02   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.๐๒ ออนไลน์    [ งานสารบรรณ     2019-05-13 19:17:02   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก CP ALL
โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:54:46   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก CP ALL
โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:54:46   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก CP ALL
โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:54:46   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก CP ALL
โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:54:46   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก CP ALL
โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:54:46   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:53:07   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:53:07   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:53:07   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:53:07   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก สำนักความร่วมมือ
แจ้งบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:53:07   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
แจ้งการอนุมัติงบประมาณในโครงการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขวัยรุ่นตั้งครร๓์แบบ MOU ประจำปีงบประมาณ 2562    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:49:31   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
แจ้งการอนุมัติงบประมาณในโครงการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขวัยรุ่นตั้งครร๓์แบบ MOU ประจำปีงบประมาณ 2562    [ งานสารบรรณ     2019-05-10 16:49:31   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก    [ งานสารบรรณ     2019-05-08 15:54:59   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    [ งานสารบรรณ     2019-05-08 15:48:48   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    [ งานสารบรรณ     2019-05-08 15:48:48   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    [ งานสารบรรณ     2019-05-08 15:48:07   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    [ งานสารบรรณ     2019-05-08 15:48:07   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการและกิจการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    [ งานสารบรรณ     2019-05-08 15:48:07   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125