ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ม.ค. - 2014
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,207
  หนังสือออก108
  บันทึกภายใน10,550
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,132

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีนวัตกรรมไทย    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:19:24   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
บัญชีนวัตกรรมไทย    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:19:24   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:17:40   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:17:40   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:17:40   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:17:40   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:17:40   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:17:40   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:07:52   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:07:52   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:03:20   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:03:20   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:00:10   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 10:00:10   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เชิญประชุมชี้แจงโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 09:28:30   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ขออนุญาตใช้รถยนต์เดินทางไปส่ง นักเรียนฝึกประสบการณ์    [ งานสารบรรณ     2019-03-25 08:48:51   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-22 15:40:16   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-22 15:40:16   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
แจ้งการโอนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2019-03-22 15:40:16   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างไฟฟ้ากำลัง      จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาและการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีะ (ระยะกลาง)    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:34:03   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
การจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดศรีสะเกษ    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:24:30   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด
ขอความอนุเคราะห์คืนหลักประกันสัญญาทางไปรษณีย์    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:18:12   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:16:23   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:16:23   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:16:23   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานผลิตการค้า      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:16:23   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:13:58   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:13:58   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:13:58   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน    [ งานสารบรรณ     2019-03-20 14:13:58   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125