ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
พ.ย. - 2014
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,414
  หนังสือออก111
  บันทึกภายใน10,698
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,490

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบุคลากร      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    [ งานสารบรรณ     2020-12-21 09:25:50   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    [ งานสารบรรณ     2020-12-21 09:25:50   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    [ งานสารบรรณ     2020-12-21 09:25:50   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ขอขอบคุณ    [ งานสารบรรณ     2020-12-17 15:17:23   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ขอขอบคุณ    [ งานสารบรรณ     2020-12-17 15:17:23   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์    [ งานสารบรรณ     2020-12-03 16:08:15   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าหมวดพลานามัย
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในอาคารโรงพละอเนกประสงค์    [ งานสารบรรณ     2020-12-03 16:06:46   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-12-02 08:52:24   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-12-02 08:52:24   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-12-02 08:52:24   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-12-02 08:51:05   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-12-02 08:50:56   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-12-02 08:50:56   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-12-02 08:50:56   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2020-11-30 08:33:39   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2020-11-30 08:33:39   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2020-11-30 08:33:39   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2020-11-30 08:33:39   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ขอส่งหนังสือ    [ งานสารบรรณ     2020-11-30 08:33:39   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ    [ งานสารบรรณ     2020-11-26 09:49:24   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
ขอความอนุเคราห์เจ้าหน้าที่งานอาคารฯย้ายรางผ้าม่าน    [ งานสารบรรณ     2020-11-26 09:48:10   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
ขอความอนุเคราห์เปลี่ยนหลอดไฟ    [ งานสารบรรณ     2020-11-26 09:46:02   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก นางสาวสาพิตา ไชยโยชน์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเครื่องปรับอากาศและพัดลม    [ งานสารบรรณ     2020-11-26 09:43:49   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก N.T.แล็บวิชั่น
ขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่    [ งานสารบรรณ     2020-11-24 08:59:29   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-11-24 08:52:06   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน    [ งานสารบรรณ     2020-11-24 08:52:06   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานการเงิน      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 13:10:51   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 13:10:51   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 13:10:51   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้างานอาคารสถานที่
ขออนุญาตสูบสิ่งปฏิกูล    [ งานสารบรรณ     2020-11-13 08:36:28   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125