ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
มี.ค. - 2014
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,297
  หนังสือออก109
  บันทึกภายใน10,617
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,290

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 17:17:43   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 17:17:43   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS) โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:52:07   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS) โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:52:07   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS) โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:52:07   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ1)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:43:02   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ1)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:43:02   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ1)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:43:02   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ1)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:43:02   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ1)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:43:02   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ1)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:43:02   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:42:04   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:42:04   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:42:04   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:42:04   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:42:04   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ต่อ)แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:42:04   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:41:08   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:41:08   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:41:08   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:41:08   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:41:08   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก ศูนย์ พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:41:08   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขออนุญาตจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:38:30   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขออนุญาตจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน    [ งานสารบรรณ     2019-08-15 15:38:30   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานประชาสัมพันธ์      จาก นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมพัดลมห้องประชาสัมพันธ์    [ งานสารบรรณ     2019-08-13 09:29:37   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมพัดลมห้องประชาสัมพันธ์    [ งานสารบรรณ     2019-08-13 09:29:31   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้างานอาคารสถานที่
ขออนุญาตเปลี่ยนอะไหล่ล้อรถไถ เร่งด่วน    [ งานสารบรรณ     2019-08-13 08:23:28   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานบัญชี      จาก สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ    [ งานสารบรรณ     2019-08-07 16:30:49   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  หมวดวิชาสามัญ      จาก หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
รายงานการประชุม    [ งานสารบรรณ     2019-08-07 15:56:38   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125