ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
ก.ย. - 2020
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,405
  หนังสือออก109
  บันทึกภายใน10,685
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,466

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด
หนังสือค้างอ่าน
หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ขอความอนุเคราะห์สูบสิ่งปฏิกูล    [ งานสารบรรณ     2020-10-19 09:55:32   #1 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างเทคนิคสถาปัตย์      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ขอความอนุเคราะห์สูบสิ่งปฏิกูล    [ งานสารบรรณ     2020-10-19 09:55:32   #2 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำแผนกวิชาการบัญชี    [ งานสารบรรณ     2020-10-16 14:19:25   #3 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำแผนกวิชาการบัญชี    [ งานสารบรรณ     2020-10-16 14:19:25   #4 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  การบัญชี      จาก หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำแผนกวิชาการบัญชี    [ งานสารบรรณ     2020-10-16 14:19:25   #5 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก สำนักอำนวยการ
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:08:59   #6 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #7 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #8 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #9 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #10 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #11 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #12 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #13 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวัดผลและประเมินผล      จาก สำนักอำนวยการ
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 10:02:25   #14 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ช่างกลโรงงาน      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักครู    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 09:22:10   #15 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักครู    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 09:22:00   #16 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องพักครู    [ งานสารบรรณ     2020-10-14 09:22:00   #17 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2020-10-07 08:46:52   #18 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2020-10-07 08:46:52   #19 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2020-10-07 08:46:52   #20 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานปกครอง      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2020-10-07 08:46:52   #21 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2020-10-07 08:46:52   #22 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานหลักสูตร      จาก สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    [ งานสารบรรณ     2020-10-07 08:46:52   #23 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานพัสดุ      จาก นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ
ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    [ งานสารบรรณ     2020-10-02 14:13:26   #24 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานอาคารสถานที่      จาก foodpanda
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่    [ งานสารบรรณ     2020-09-09 11:03:49   #25 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2020-04-13 10:04:01   #26 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานวางแผนการศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2020-04-13 10:04:01   #27 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2020-04-13 10:04:01   #28 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  งานกิจกรรมนักศึกษา      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2020-04-13 10:04:01   #29 ]

หนังสือที่ท่านไม่อ่าน  ฝ่ายวิชาการ      จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    [ งานสารบรรณ     2020-04-13 10:04:01   #30 ]


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125