ระบบเอกสารออนไลด์ ค้นหาหนังสือ ปี (ค.ศ.) เรื่อง   
หน้าแรก
หน้าแรก หนังสือที่ยังไม่อ่านมีอะไรใหม่ การเซ็ต IE Login
มี.ค. - 2020
วันนี้
จ. อ. พ. พฤ ศ. ส. อ.
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
สถิติเอกสาร
ประเภทหนังสือรวม
  หนังสือเข้า25,395
  หนังสือออก109
  บันทึกภายใน10,679
  คำสั่งภายใน31
  ประกาศ19
  รายงานการประชุม34
  เอกสารอื่นๆ46
รวม36,450

หมายเหตุ : เอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์
ดาวน์โหลด

ความสามารถของระบบ
    แผนกหรือผู้ใช้งานสามารถ ส่งเอกสารและจัดการเอกสาร ของแผนกหรือผู้ใช้งานได้เอง เช่น แจ้งข่าวจากแผนกตัวเองไปยังแผนกอื่นๆ
    ระบบสามารถจัดเก็บเอกสาร ลบ เอกสาร ส่วนตัวได้ และส่งต่อให้บุคคลอื่นอ่านได้ งานใดๆ ได้ด้วยตัวเอง
    การส่งเอกสารจะเป็นการส่งลิงค์ไปให้ผู้ใช้เปิดอ่านเท่านั้น จึงทำให้ลดความซ้ำซ้อนของ แฟ้ม ข้อมูล และประหยัดพื้นที่ในการเก็บ
    ไม่สามารถลบเอกสาร เปิด อ่าน ที่บุคคลอื่นจัดเก็บได้ ก่อนได้รับอนุญาติ แต่สืบค้นได้
    ระบบจัดเก็บเอกสารอยู่ภายนอกโฟลเดอร์ของเว็ป เอกสารของท่าน จึงปลอดภัย ใครๆๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาติ จะไม่สามารถเปิดอ่านได้
    ฝากข้อความไปยัง แผนกงานอื่นๆได้ หรือแจ้งบุคคลทั่วไปได้ เอง
    รายงานหนังสือที่ยังไม่ได้เปิดอ่านละเอียดขึ้น
    ยกเลิกเอกสารที่ส่งไปแล้วได้
    ส่งเอกสารไปพร้อมกันหลายงานได้ครั้งเดียว
    สถิติดูง่ายขึ้นและมีการบันทึกการใช้งานเพื่อตรวจสอบสถิติ
    คำนวณจำนวนหน้าเอกสาร เพื่อแสดงงบประมาณเทื่อต้องถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ส่งแบบเดิม
    ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเอกสารและข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด
    กรณีเป็นบุคคลอื่น ระบบสามารถส่งเอกสารไปทาง eMail ที่ต้องการไดทันทีเพียง ระบุ Email เท่านั้น


วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 08-1266-1861 ครูวุฒิพงษ์ สมใจ 08-6720-2125